Facebook

Páchnout - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu páchnout.

Význam: Páchnout znamená mít odpudivý, nepříjemný zápach.

zapáchat

Cítit nebo identifikovat čichovou vůní; často používané k identifikaci nebo odhalení příčiny.

zavánět

Vyzařovat nejasný pach, připomínat něco dříve poznaného.

smrdět

Provázet se silným, nezdravým zápachem, často odpudivým.

čpět

Čpět znamená vystupovat nebo se pohybovat nahoru a dolů, nebo činit krátké pohyby sem a tam.

vonět

Cítit nebo vyzařovat specifický příjemný zápach; být příjemně vonící.

přijít <kam>

Přijít: dojít, dostat se na místo, navštívit, přijet.

ukázat se <kde>

Ukázat se: projevit se, zjevit se, předvést se; ukázat se na veřejnosti, projevit se se svými názory, nápady.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

naplňovat vůní

Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

parfémovat

Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

Podobná synonyma

přijít <na co>

Přijít znamená dorazit na místo, aby se naplnil účel, který je vztažený k dané situaci.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

porozumět <čemu>

Porozumět <čemu> znamená objevit a chápat skrytý smysl a význam daného jevu.

ukázat (vděčnost)

Ukázat vděčnost znamená projevit svou úctu a pochopení pro něčí dobrotu.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

ukázat se

Ukázat se znamená ukázat se jiným osobám, aby mohli vidět, jak se cítíš a jak vypadáš.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

vydávat <co>

Vydávat: dávat ven, poskytovat, distribuovat, oficiálně publikovat.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

přijít

Přijít je dojít nebo dorazit na místo, získat nebo obdržet něco, nebo vyřešit něco.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k něčemu: otevřeně přiznat, že jste se dopustili něčeho nebo udělali něco špatného.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

chystat se <k čemu>

Připravovat se; přiřazovat úkoly, získávat informace a shromažďovat potřebné věci k dosažení požadovaného cíle.

naplňovat

Naplňovat znamená plnit nebo doplňovat něco, aby se dosáhlo požadovaného cíle.