Facebook

Přikládat <co k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přikládat <co k čemu>.

Význam: Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost, množství nebo objem nějaké věci.

rozmnožovat

Rozmnožovat znamená zvětšovat počet organismů stejného druhu, často také šíření jejich genetických vlastností.

znásobovat

Znásobovat znamená množit číslo nebo množství něčeho, zvyšovat jeho velikost nebo počet.

ubírat

Ubírat znamená snížit množství nebo hodnotu.

zrychlovat

Zrychlovat znamená provádět konkrétní činnost rychleji než obvykle.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

připojovat (vysvětlení)

Připojit znamená fyzické nebo logické propojení dvou systémů nebo sítí.

přičiňovat

Přičiňovat se znamená angažovat se v něčem, přispívat k výsledku či úspěchu.

Podobná synonyma

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvýšit množství, intenzitu nebo úroveň čeho.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

rozmnožovat se

Rozmnožovat se znamená rodit nové jedince téže druhové skupiny.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

zvyšovat (výrobu)

Zvyšovat znamená zvýšit, zintenzivnit nebo navýšit množství výroby.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená růst nebo zesílení.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

zvětšovat se (tlak)

Zvětšovat se znamená zvyšovat se (např.tlak).

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

vysvětlení

Vysvětlení je vyčerpávající vyjádření skutečností nebo myšlenek, které vysvětlují pojmy, fakta nebo jevy.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

připojovat se

Připojovat se znamená přidat se nebo se spojit s něčím jako jsou síťová zařízení, počítače, sítě nebo dokonce i s ostatními lidmi.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.