Facebook

Přikládat <co k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přikládat <co k čemu>.

Význam: Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost, množství nebo objem nějaké věci.

rozmnožovat

Rozmnožovat znamená zvětšovat počet organismů stejného druhu, často také šíření jejich genetických vlastností.

znásobovat

Znásobovat znamená množit číslo nebo množství něčeho, zvyšovat jeho velikost nebo počet.

ubírat

Ubírat znamená snížit množství nebo hodnotu.

zrychlovat

Zrychlovat znamená provádět konkrétní činnost rychleji než obvykle.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

připojovat (vysvětlení)

Připojit znamená fyzické nebo logické propojení dvou systémů nebo sítí.

přičiňovat

Přičiňovat se znamená angažovat se v něčem, přispívat k výsledku či úspěchu.

Podobná synonyma

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

vzhledem k čemu

Vzhledem k: vymezování konkrétní souvislosti mezi dvěma jevy nebo skupinou jevů.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

uzpůsobený <k čemu>

Uzpůsobený: upravený tak, aby odpovídal požadavkům nebo okolnostem.

připojit (vysvětlení)

Připojit znamená spojit nebo propojit se s něčím nebo někým.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

přizpůsobovat se <čemu>

Přizpůsobovat se: činit kroky, aby se něco změnilo nebo bylo v souladu s okolnostmi.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

zvětšovat se

Zvětšovat se znamená zvyšovat velikost nebo množství něčeho.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvětšovat množství, velikost, počet, sílu nebo hodnotu něčeho.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, protestovat nebo odmítat činit něco nebo souhlasit s něčím.

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

ubírat se <kam>

Ubírat se znamená odcházet, jít pryč nebo se vzdalovat od něčeho.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená růst nebo zesílení.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

zvyšovat (tlak)

Zvyšovat se rozumí zvýšit, zintenzivnit nebo zesílit.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.