Facebook

Propadnout <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu propadnout <čemu>.

Význam: Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

věnovat se

Věnovat se znamená věnovat čas, energii nebo úsilí něčemu, aby se dosáhlo cíle.

zasvěcovat se

Zasvěcovat se znamená získávat znalosti a dovednosti v nějaké oblasti, aby se člověk mohl stát odborníkem.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

zanášet se <čím>

Zanášet se čím: Navlékat, nahromadit se, být obtěžován; zahltit, zaplavit.

vzdávat se (milostně)

Vzdávat se znamená odcházet nebo rezignovat na něco, ve vztahu k milostnému vztahu to znamená opouštět nebo rezignovat na něj.

nabízet se

Nabízet se znamená nabídnout své služby či dovednosti k řešení nějakého problému.

dát se (na pití)

Dát se (na pití): začít pít alkoholické nápoje, zneužívat alkohol.

Podobná synonyma

nabízet

Nabízet znamená poskytovat, představovat nebo předložit určitou možnost, produkt nebo službu.

vzdávat čest

Vyjádřit úctu, obdiv a uznání někomu nebo čemu; předvádět poctu někomu nebo něčemu.

věnovat

Věnovat znamená obětovat čas, energii nebo prostředky pro dobro něčeho nebo někoho.

obírat se

Obírat se znamená okrádat nebo oklamat, používat nečestné praktiky pro vlastní zisk.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

vzplanutí (milostné)

Vzplanutí označuje něžnou vášeň, vzrušení a intenzivní city, které se objevují při milostném vztahu.

obírat

Obírat znamená chytrým způsobem okrást někoho, bez toho, aby si toho dotyčná osoba všimla.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

pití

Pití je proces konzumace tekutin, jako je voda, alkohol nebo káva, které mohou zajistit hydrataci těla a/nebo poskytovat potěšení.

věnovat <co komu>

Věnovat znamená darovat, věnout něco někomu jako dar nebo oběť.

zanášet

Zanášet znamená přidávat nežádoucí látky do čehokoliv, co by jinak bylo čisté.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

věnovat (knihu)

Darovat knihu jako dárek, symbolicky vyjádřit úctu a vřelost.

vzdávat díky

Vzdávat díky znamená projevit uznání, děkovat za něco, co bylo dáno, provedeno nebo uděláno.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

vzdávat se (víry)

Vzdávat se znamená odmítnout náboženství, víru nebo názor.