Facebook

Parfémovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu parfémovat.

Význam: Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

naplňovat vůní

Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

páchnout

Páchnout znamená mít odpudivý, nepříjemný zápach.

smrdět

Smrdět je cítit nepříjemný zápach, který může být vyvolán odpadky, hnilobou nebo nečistotami.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

Podobná synonyma

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

vydávat (známky)

Vydávat znamená dávat nebo poskytovat něco (např. známky) oficiálně, obvykle s odpovídajícím dokumentem.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

vydávat (plody)

Dávat nebo přinášet plody, ovoce nebo výsledky.

chystat se <k čemu>

Chystat se znamená připravovat se na něco, co se má stát.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

vydávat <co>

Vydávat: publikovat, distribuovat, uveřejňovat, zveřejňovat, šířit nebo poskytovat.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

dospívat <k čemu>

Dospívat znamená dosahovat zralosti, vyvíjet se, získávat zkušenosti a zrát.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená projevit překvapení nebo údiv nad něčím.

vydávat

Vydávat znamená vydat, vypustit, zařadit do oběhu, vystavit, vystupovat, poskytovat informace nebo dokumenty.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

vydávat svědectví

Vyprávění osobních zkušeností nebo svědectví o čemkoli, co se stalo.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená jednat nebo mluvit s někým nebo o něčem řádně, zodpovědně a úctivě.