Facebook

Příslušet <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu příslušet <k čemu>.

patřit (dům)

Patřit (dům): mít právo vlastnictví, být jeho majitelem a mít nad ním kontrolu.

vztahovat se <na co>

Vztahovat se znamená spojit se nebo souviset s něčím.

patřit (k rodině)

Patřit k rodině znamená být spojen se svými blízkými, být zahrnut ve vztazích a přijetí, které dává pocit bezpečí a jistoty.

Podobná synonyma

patřit se

Patřit se znamená náležet a být součástí nějaké skupiny, situace, či činnosti.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se k čemu znamená být související, spojený nebo provázaný s něčím.

vztahovat

Vztahovat se znamená spojovat nebo srovnávat věci, lidi, situace, myšlenky nebo události.

patřit

Patřit znamená být součástí, být vlastníkem nebo náležet něčemu.

vztahovat se <na koho>

Vztahovat se na někoho znamená udržovat s ním vzájemný vztah a přizpůsobit se jeho potřebám a přáním.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

vztahovat se

Vztahovat se znamená být v kontaktu s ostatními lidmi, vytvářet vztahy a příbuznosti, komunikovat a přijímat odměny i ponaučení.

v rodině

Rodina je základní stavební kámen našeho života; je to místo, kde jsme chráněni, milovaní a podporováni.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

patřit k sobě

Být ve vztahu, ve kterém se oba partneři cítí dobře a spojeni.

vztahovat (ruku)

Přiřazovat něco (nebo někoho) k něčemu jinému; dotýkat se; držet či přidržovat ruky a další objekty.