Facebook

čichat <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu čichat <k čemu>.

Význam: Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

naplňovat vůní

Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

páchnout

Páchnout znamená mít odpudivý, nepříjemný zápach.

smrdět

Smrdět je cítit nepříjemný zápach, který může být vyvolán odpadky, hnilobou nebo nečistotami.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

parfémovat

Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

Podobná synonyma

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

vydávat (záření)

Vydávat znamená odesílat energii ve formě záření do okolí.

napustit (vůní)

Napustit znamená připojit k něčemu vůni, např. do místnosti, pomocí vonných olejů nebo parfémů.

vydávat svědectví

Vyprávění osobních zkušeností nebo svědectví o čemkoli, co se stalo.

vydávat teplo

Vyzařovat teplo, přenášet energii do okolí.

naplňovat

Naplňovat znamená vyplnit nebo doplnit něco, obecně se používá pro vyplnění něčeho na čas nebo pro dokončení činnosti.

vydávat (energii)

Vydávat znamená uvolňovat a dodávat energii, tedy dávat ji do okolí.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

zrádně vydávat

Zrádně vydávat znamená úmyslně šířit informace, které jsou nepravdivé nebo vytržené z kontextu.

vydávat (chlad)

Vydávat chlad: ochlazovat prostor tím, že se ve vzduchu cirkuluje chladný vzduch.

rozprašovat (vůni)

Rozprašovat znamená rozptýlit, například větší množství parfému ve vzduchu.

naplňovat (láhve)

Naplňovat láhve znamená doplňovat je výrobkem nebo kapalinou, kterou obsahují.

vydávat <co>

Vydávat znamená oficiálně vydat nebo vystavit, například dokument, knihu nebo zprávu.

vydávat vzdechy

Vydávat vzdechy znamená sténání, sténání, hlasité výdechy a nářky.

vydávat

Vydávat znamená vystavit, přijmout nebo vydat něco, jako jsou dokumenty, bankovky nebo obálky.

vydávat (plody)

Dávat nebo přinášet plody, ovoce nebo výsledky.

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

naplňovat se (stadion)

Naplňovat se znamená, že stadion je plný lidí, kteří přišli na zápas nebo akci.

vydávat (známky)

Vydávat znamená dávat nebo poskytovat něco (např. známky) oficiálně, obvykle s odpovídajícím dokumentem.

vydávat (zvuk)

Vydávat znamená vyzařovat nebo produkovat zvuk.

prosáknout (vůní)

Prosáknout: proniknout, dostat se přes povrch (vůní).