Facebook

Naplňovat vůní - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu naplňovat vůní.

Význam: Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

páchnout

Páchnout znamená mít odpudivý, nepříjemný zápach.

smrdět

Smrdět je cítit nepříjemný zápach, který může být vyvolán odpadky, hnilobou nebo nečistotami.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

parfémovat

Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

Podobná synonyma

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

navádět <k čemu>

Navádět: Určovat směr, pokyny k cíli; vést k cíli.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

svolit <k čemu>

Svolit: přijmout nebo schválit něco, co je navrženo; souhlasit s něčím, co je požadováno.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit nebo si to objasnit.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

strhnout <k čemu>

Strhnout znamená rychle odstranit nebo odtrhnout něco od čeho bylo připojeno.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.