Facebook

útvar - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu útvar.

Význam: Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

celek

Celkem je celý soubor nebo soubor jednotlivých částí, které tvoří jednotnou a funkční celistvost.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

formace

Formace je tvar nebo skupina objektů, které jsou uspořádány do určitého tvaru nebo uspořádání.

instituce

Instituce je organizace či institut, který má určitou moc a pravomoc.

odbor

Odbor je část organizace, která má své vlastní cíle a úkoly a je odpovědná za určitou oblast činnosti.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

žánr

Žánr je umělecky definované kategorie pojednávající o stylu hudby, literatury, filmu nebo jiného uměleckého díla.

forma

Forma je pojem označující tvar, strukturu nebo vzhled něčeho.

tvar

Tvar je aspekt vnějšího vzhledu, velikosti, formy nebo struktury něčeho.

seskupení

Seskupení je skupina lidí či věcí sdružených kolem společného cíle.

Podobná synonyma

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

tematický soubor

Tematický soubor je skupina souvisejících dat, která jsou organizována kolem jednoho tématu nebo konceptu.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

vojenský

Vojenský se týká státní armády, obrany, válečných akcí a zabezpečování národní bezpečnosti.

oddíl

Oddíl je skupina lidí sdílejících stejný zájem nebo cíl, kterou spojuje vedoucí nebo vůdce.

soubor

Soubor je část dat, která má určitou velikost a jméno a která je uložena na počítači nebo jiném zařízení.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

forma (oděvu)

Forma je oděv nebo součást oděvu, který je používán k označení postavení nebo postavení nositele.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

oblý (tvar)

Oblý je tvar, který je zakřivený a protáhlý. Může to být ve formě kulatého oblouku nebo dlouhého oblouku.

seskupení (volební)

Seskupení (volební) je termín pro skupinu lidí, kteří se sdruží, aby společně podpořili kandidáta nebo skupinu kandidátů vyhlašujících se na veřejný úřad.

soudní instituce

Soudní instituce jsou veřejné orgány, jejichž úkolem je vyšetřovat a soudit případy trestního práva, občanských sporů a dalších právních záležitostí.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.