Facebook

Instituce (právní) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu instituce (právní).

Význam: Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

ústav

Ústav je instituce poskytující vzdělávání, péči a/nebo podporu pro osoby se zdravotním postižením nebo sociálními potřebami.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.

Podobná synonyma

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

soubor

Soubor je logická jednotka dat, která může obsahovat text, obrázky, zvuk nebo jiná data.

soubor znaků

Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

soubor buněk

Soubor buněk je skupina buněk, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojené.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

soubor jevů

Soubor jevů je souhrn různých fyzických, psychických nebo sociálních jevů, které mají něco společného.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

ústav (universitní)

Ústav je organizační jednotka univerzity, která se zabývá výzkumnou činností nebo výukou v jedné či více oblastech.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

tematický soubor

Tematický soubor je skupina souvisejících dat, která jsou organizována kolem jednoho tématu nebo konceptu.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

soubor zásad

Soubor zásad je skupina principů, které určují chování, postupy a protokoly. Definuje pravidla pro organizace, lidi a jejich interakce.

taneční soubor

Taneční soubor je skupina tanečníků, kteří společně předvádějí taneční vystoupení.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

ústav (pojišťovací)

Ústav pojištění je instituce, která poskytuje lidem pojištění, které jim pomáhá chránit jejich majetek a představuje finanční záruku v případě finanční ztráty.

stanovení norem

Stanovení normy je definováno jako nastavení vyšších standardů pro výkon, kvalitu a bezpečnost.

soubor (vzorků)

Soubor je skupina dat, kterou lze jako celek uložit nebo přenést.