Facebook

Nátlaková skupina - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nátlaková skupina.

Význam: Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

předsíň

Předsíň je místnost před hlavními místnostmi v domě nebo bytě, sloužící jako přechodní prostor.

vestibul

Vestibul je vstupní hala, často označovaná jako vstupní síň, sál nebo prostor.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

Podobná synonyma

skupina

Skupina je seskupení lidí, organizací nebo věcí s podobnými vlastnostmi, cíli nebo zájmy.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.