Facebook

Sekce - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu sekce.

Význam: Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

oddělení (ohrazené)

Oddělení je prostor ohrazený fyzickou bariérou nebo čárou, který odděluje jeden prostor od druhého.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

semknutý útvar

Semknutý útvar je skupina objektů nebo částic, které jsou spojené a drženy pohromadě.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.