Facebook

Sekce - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu sekce.

Význam: Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

semknutý útvar

Semknutý útvar je skupina objektů nebo částic, které jsou spojené a drženy pohromadě.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.