Facebook

úsek - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu úsek.

Význam: Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

oddíl

Oddíl je skupina lidí, která je spojena společnou činností nebo zájmem.

pasáž

Pasáž je část textu, která se vyznačuje jednotným tématem nebo myšlenkou a je obecně oddělena od zbytku textu.

sektor

Sektor je část trhu nebo jiné oblasti, která je oddělena od ostatních oblastí.

Podobná synonyma

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

oddíl (kulturní)

Skupina lidí sdružující se v určitém prostoru a čase, kteří se společně věnují kulturním aktivitám.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.