Facebook

část spisu - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu část spisu.

Význam: Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

spis

Spis je dokument (písemnost) obsahující informace o důležitém tématu, zaznamenaný pro jeho trvalou paměť.

dílo

Dílo je umělecké či vědecké dílo vytvořené nějakou osobou nebo skupinou, obvykle s nějakým poselstvím či myšlenkou.

knížka

Knížka je souhrnné označení pro publikaci sestávající z tiskových listů, nesoucích text nebo obrázky.

svazek

Svazek je soubor složek, které jsou spojeny, společně tvoří celek a jsou vzájemně propojeny.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

Podobná synonyma

dozor (úřední)

Dozor je proces organizace, kontroly a řízení činností, které se provádějí za účelem dosahování placené nebo neplacené práce.

dovršit (dílo)

Dokončit, splnit, ukončit, uzavřít (dílo).

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

dokonat (dílo)

Dokonat znamená dovést něco do konce, dokončit, dovršit či splnit.

úřední průkaz (cestovní)

Úřední průkaz (cestovní): doklad osoby oprávněné k průchodu státních hranic a umožňující cestovat po zahraničí.

zásah (úřední)

Zásah úředníka je zásah právního orgánu, který je nutný pro řešení právního problému nebo pro zajištění právního postavení osoby nebo jiného subjektu.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

úřední představitel

Úřední představitel je jednotlivec pověřený státem nebo místní vládou k výkonu funkce.

uložit (spis)

Uložit je uchovat v bezpečí, aby byl později snadno dostupný.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je originální tvorba vyjadřující umělcovu osobitost a kreativitu.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

úřední

Úřední je přídavek pro označení věcí, postupů nebo lidí, kteří jsou spojeni s úřadem nebo veřejnou službou.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.

komické dílo

Komické dílo je dílo (film, kniha, pořad, atd.) s humornými prvky, které se snaží vyvolat u diváků smích.

vznikat (dílo)

Vznikat znamená vytvářet, stvořit nebo dokončit něco, co dříve neexistovalo.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

obrázková knížka

Obrázková knížka je kniha se zábavnými obrázky, která je určená pro malé děti a je zaměřena na výuku čtení a zlepšení jejich jazykových schopností.

literární dílo

Literární dílo je umělecky zpracovaný text, který má myšlenku, vypráví příběh či sděluje názory.

razidlo (úřední)

Razidlo je veřejnoprávní listina, která slouží jako důkaz totožnosti a potvrzení právního úkonu.

evidovat (spis)

Evidovat znamená ukládat záznamy o něčem do systému či dokumentu a sledovat jejich změny.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

tabule (úřední)

Tabule je úřední oznámení nebo informace zveřejněné na veřejném místě, jako je cedule, plakát nebo billboard.

úřední prohlídka

Úřední prohlídka je formální kontrola osoby nebo prostoru prováděná úředníkem.

biblický spis (mimo kánon)

Biblický spis je jakýkoliv text z bible nezahrnutý do kánonu a obsahující duchovní lekce a poučení.