Facebook

část spisu - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu část spisu.

Význam: Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

spis

Spis je dokument (písemnost) obsahující informace o důležitém tématu, zaznamenaný pro jeho trvalou paměť.

dílo

Dílo je umělecké či vědecké dílo vytvořené nějakou osobou nebo skupinou, obvykle s nějakým poselstvím či myšlenkou.

knížka

Knížka je souhrnné označení pro publikaci sestávající z tiskových listů, nesoucích text nebo obrázky.

svazek

Svazek je soubor složek, které jsou spojeny, společně tvoří celek a jsou vzájemně propojeny.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

Podobná synonyma

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

obrázková knížka

Obrázková knížka je kniha se zábavnými obrázky, která je určená pro malé děti a je zaměřena na výuku čtení a zlepšení jejich jazykových schopností.

evidovat (spis)

Evidovat znamená ukládat záznamy o něčem do systému či dokumentu a sledovat jejich změny.

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

dokumenty (úřední)

Úřední dokumenty jsou oficiální dokumenty nebo záznamy, které jsou používány pro důkaz, právní účely nebo pro potvrzení.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor člověka, který vyjadřuje kreativní myšlenky, nápady a názory.

důlní dílo

Důlní dílo je technická stavba veřejného nebo soukromého charakteru sloužící k těžbě a zpracování surovin.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

úřední

Úřední je pojem používaný k označení věcí, které jsou oficiální nebo přísluší úřadům nebo úředníkům.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

tabule (úřední)

Tabule je úřední oznámení nebo informace zveřejněné na veřejném místě, jako je cedule, plakát nebo billboard.

neúplné dílo

Neúplné dílo je dílo, které není úplné, neboť se jedná o dílo, jehož autor ho nedokončil, či je v nedostatečném stavu.

komické dílo

Komické dílo je dílo (film, kniha, pořad, atd.) s humornými prvky, které se snaží vyvolat u diváků smích.

biblický spis (mimo kánon)

Biblický spis je jakýkoliv text z bible nezahrnutý do kánonu a obsahující duchovní lekce a poučení.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

uložit (spis)

Uložit je uchovat v bezpečí, aby byl později snadno dostupný.

vzniknout (knížka)

Vzniknout znamená vznikat, počít se či vzcházet, být zrodilo se, vzniklo, nastalo.

vznikat (dílo)

Vznikat znamená vytvářet, stvořit nebo dokončit něco, co dříve neexistovalo.

listina (úřední)

Listina je úřední dokument, který zaznamenává události, informace nebo rozhodnutí a je vyhotovený v souladu se zákonem.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

zařazovat <kam > (spis)

Zařazovat znamená ukládat do odpovídající kategorie nebo do systému; například do spisu, do databáze nebo do klasifikačního systému.

úřední prohlídka

Úřední prohlídka je formální kontrola osoby nebo prostoru prováděná úředníkem.

dovršit (dílo)

Dokončit, splnit, ukončit, uzavřít (dílo).