Facebook

Oddělení - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu oddělení.

Význam: Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

oddíl

Oddíl je skupina lidí s podobnými cíli a zájmy, která se společně schází a společně se snaží dosáhnout svých cílů.

část

Část: částí, oddělená část, je součástí celku nebo objektu.

box

Krabice nebo bedna, obecně pro schovávání nebo přenos materiálů.

odpoutání

Odpoutání je proces uvolňování se od omezujících myšlenek, pocitů a vzpomínek, které nás drží zpět.

rozloučení

Rozloučení je proces, při kterém se dvě strany loučí, často s pocity smutku a vzpomínek.

separace

Separace je proces oddělení jedné věci od druhé, obvykle za účelem izolace nebo zvýšení bezpečnosti.

segregace

Segregace je odborný výraz pro oddělení skupin osob nebo věcí na základě rasy, pohlaví nebo sociálního postavení.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

časový úsek

Časový úsek je určitá časová doba, která může být dlouhá nebo krátká.

rozloučení (poslední)

Rozloučení je poslední pozdrav, kterým se dva lidé nebo skupiny oddělují.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

oddíl (kulturní)

Skupina lidí sdružující se v určitém prostoru a čase, kteří se společně věnují kulturním aktivitám.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.