Facebook

Dotknout se <čeho> (lehce) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dotknout se <čeho> (lehce).

Význam: Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

narazit

Narazit znamená fyzicky nebo psychicky narazit na něco nebo někoho; doslova či přeneseně.

narazit (na skálu)

Narazit (na skálu) znamená narazit do něčeho pevného, čímž může dojít k poškození.

zběžně

Zběžně znamená rychle, neúplně a bez přílišného zkoumání.

zmínit se

Uvést, zmínit nebo zahrnout do konverzace.

narazit (do stromu)

Narazit se znamená fyzicky nebo symbolicky se střetnout s něčím nebo někým.

prohlížet (zběžně)

Prohlížet znamená systematicky prozkoumávat nebo si prohlížet něco, co je viditelné.

narazit (do zdi)

Fyzicky se do něčeho narazit, například do zdi, znamená narážet se do něčeho silou.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená potkat ho nečekaně.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

brnknout

Brnknout znamená krátkým způsobem zazvonit nebo zahoukat na nějakou předmět, např. zvonek, klíče apod.

setkat se

Setkat se znamená potkat někoho nebo něco a narazit na něj/to, obvykle náhodně.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

narazit (sud)

Narazit (sud) znamená přímo nebo nepřímo srazit sud s jiným předmětem.

setkat se (přátelé)

Setkat se: Spojit se, mít schůzku či jinou interakci s přáteli, prožívat společné chvíle, sdílet zážitky a vzájemně se inspirovat.

setkat se <s kým>

Setkat se s někým je spojeno s vytvářením vztahů, ať už přátelských či profesionálních, a znamená společnou komunikaci.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.