Facebook

Dotknout se <čeho> (lehce) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dotknout se <čeho> (lehce).

Význam: Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

setkat se

Setkat se znamená potkat někoho nebo něco, obvykle náhodně, a stát se vědomím jeho přítomnosti.

narazit

Narazit znamená fyzicky nebo psychicky narazit na něco nebo někoho; doslova či přeneseně.

narazit (do stromu)

Narazit se znamená fyzicky nebo symbolicky se střetnout s něčím nebo někým.

brnknout

Brnknout je zvukový onomatopoeický výraz, který se používá pro označení slabého, krátkého, přerušovaného zvuku.

setkat se <s kým>

Setkat se s někým je spojeno s vytvářením vztahů, ať už přátelských či profesionálních, a znamená společnou komunikaci.

narazit si (koleno)

Narazit si koleno znamená fyzicky se zranit, například při pádu nebo lehkém úderu.

narazit (na skálu)

Narazit znamená dopadnout nebo narazit na něco, například skálu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem znamená krátce a stručně zmínit danou věc.

setkat se (přátelé)

Setkat se: Spojit se, mít schůzku či jinou interakci s přáteli, prožívat společné chvíle, sdílet zážitky a vzájemně se inspirovat.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

zběžně

Zběžně: "okamžitý, letmý pohled; krátký, nedůkladný přehled o něčem".

prohlížet (zběžně)

Prohlížet znamená systematicky prozkoumávat nebo si prohlížet něco, co je viditelné.

zmínit se

zmínit se znamená zmínit něco ve hovoru nebo v písemném projevu; začlenit něco do daného tématu.

narazit do sebe (auta)

Narazit do sebe (auta) znamená vzájemné střetnutí dvou nebo více vozidel, které může vést k usmrcení nebo vážnému zranění.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

narazit (v běhu)

Běžet do něčeho a narazit: mít nečekaný nebo neočekávaný kontakt s něčím.