Facebook

Spojit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu spojit.

Význam: Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

sjednotit

Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

připojit (vlek)

Připojit vlek je spojit ho s automobilovou nápravou, aby bylo možné vozit náklad.

odpojit

Odpojení je proces přerušení spojení, např. mezi počítačem a sítí nebo mezi zařízeními v síti.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

vypnout

Vypnout znamená ukončit činnost, odpojit, vyřadit ze zapojení.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

zařadit

Zařadit znamená umístit něco do určité kategorie nebo skupiny.

Podobná synonyma

připojit

Připojit znamená propojit dvě či více zařízení, aby mezi nimi mohla probíhat komunikace.

včlenit

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho jako součást, aby vytvořilo celek.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

vypnout (proud)

Vypnout proud znamená odpojit napájení elektrického zařízení od elektrické sítě.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

zařadit <co kam>

Zařadit znamená umístit něco na určité místo, do kategorizace nebo systému.

vypnout se k výkonu

Vypnout se k výkonu znamená zaměřit se na aktivitu, odložit všechny vnější rušivé faktory a dosáhnout maximálního výkonu.

slučovat (podniky)

Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

připojit na zem

Připojit na zem znamená připojit pozemek, budovu nebo budoucí stavbu k zemi, aby byla stabilní a bezpečná.

odpojit se

Odpojení se znamená ukončení spojení mezi dvěma zařízeními nebo mezi dvěma systémy.

sdružit se

Spojit se, spolupracovat, připojit se dohromady; sdružit se znamená vytvářet silnější skupinu.

přenosný počítač

Přenosný počítač je typ počítače, který je lehký a kompaktní, což umožňuje snadné přenášení.

připojit <co k čemu>

Připojit se rozumí spojení dvou věcí dohromady.

připojit se

Připojit se znamená přidat se k něčemu nebo se spojit s něčím.

počítač

Počítač je elektronické zařízení schopné zpracovávat data a provádět předem stanovené úlohy.

konfigurovat (počítač)

Konfigurovat znamená nastavit počítač a nainstalovat nezbytný software, aby mohl fungovat správně.

lyžařský vlek

Lyžařský vlek je mechanické zařízení, které slouží k dopravě lyžařů na svahy, aby mohli lyžovat.

posloupnost příkazů (pro počítač)

Posloupnost příkazů je série pokynů, které mají být počítačem postupně provedeny ke splnění specifického úkolu.

vypnout se (k výkonu)

Vypnout se znamená uvolnit se, zbavit se napětí a odpočinout si po fyzické či psychické námaze.