Facebook

Spojit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu spojit.

Význam: Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

sjednotit

Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

připojit (vlek)

Připojit vlek je spojit ho s automobilovou nápravou, aby bylo možné vozit náklad.

odpojit

Odpojení je proces přerušení spojení, např. mezi počítačem a sítí nebo mezi zařízeními v síti.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

vypnout

Vypnout znamená ukončit činnost, odpojit, vyřadit ze zapojení.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

zařadit

Zařadit znamená umístit něco do určité kategorie nebo skupiny.

Podobná synonyma

zařadit (do počtu)

Zařadit znamená přidat něco do počtu jiných věcí, aby se součet nebo skupina zvětšila.

včlenit

Včlenit se: začlenit něco do celku (organizace, systému, atd.), aby se tak stalo součástí.

připojit

Připojit znamená spojit nebo přidat jednu věc k druhé.

zapnout

Zapnout znamená připojit elektrickou energii ke zdroji, aby bylo možné zařízení ovládat a využívat jeho funkce.

vlek

Vlek je vozidlo nebo stroj používaný k přepravě vozidel, předmětů nebo osob.

připojit na zem

Připojit na zem znamená připojit pozemek, budovu nebo budoucí stavbu k zemi, aby byla stabilní a bezpečná.

vypnout se (k výkonu)

Vypnout se znamená uvolnit se, zbavit se napětí a odpočinout si po fyzické či psychické námaze.

číslicový počítač (univerzální)

Univerzální číslicový počítač je všestranný stroj schopný provádět různé typy výpočtů s přesností na úrovni čísel.

zařadit <co kam>

Zařadit znamená umístit něco na určité místo, do kategorizace nebo systému.

slučovat (podniky)

Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

přenosný počítač

Přenosný počítač je typ počítače, který je lehký a kompaktní, což umožňuje snadné přenášení.

připojit se

Připojit se znamená spojit se s něčím nebo někým, například k internetu, síti nebo se spoluobčany.

vypnout (proud)

Vypnout proud znamená odpojit napájení elektrického zařízení od elektrické sítě.

připojit se (ke skupině)

Připojit se znamená vstoupit do skupiny, zapojit se do její činnosti a sdílet její cíle.

odpojit <co>

Odpojit: rozdělit, přerušit spojení, odloučit.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

zařadit (jinam)

Přesunout něčeho nebo někoho do jiného místa nebo do jiné kategorie.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

odpojit (vlek)

Odpojit vlek znamená odpojení přívěsu od tažného vozidla a jeho následné uvolnění.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

zařadit (rychlost)

Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.