Facebook

Sdružit (podniky) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu sdružit (podniky).

Význam: Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sjednotit

Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

sjednotit se

Sjednocení se znamená sblížit se, abychom společně dosáhli společného cíle.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.