Facebook

Odpojit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu odpojit.

Význam: Odpojení je proces přerušení spojení, např. mezi počítačem a sítí nebo mezi zařízeními v síti.

odepnout (vagón)

Odepnout znamená oddělit vlak nebo vagón od ostatních částí.

připojit

Připojit znamená spojit se s něčím nebo někým, například počítač k síti nebo osobu ke skupině lidí.

vypnout (proud)

Odpojení elektrického proudu, aby se zabránilo proudění.

vypojit

Odpojit se, odejít nebo odstranit fyzickou nebo elektrickou spojení.

zapnout

Zapnout znamená připojit elektrickou energii ke zdroji, aby bylo možné zařízení ovládat a využívat jeho funkce.

připojit (vlek)

Připojit vlek je spojit ho s automobilovou nápravou, aby bylo možné vozit náklad.

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

vypnout

Vypnout znamená ukončit činnost, odpojit, vyřadit ze zapojení.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

zařadit

Zařadit znamená umístit něco do určité kategorie nebo skupiny.

Podobná synonyma

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

připojit se (k lidu)

Připojit se k lidu znamená být součástí komunity, sdílet její hodnoty a vytvářet vztahy.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

odepnout

Odepnout znamená odpojit, odstranit nebo odstranit něco, co je připojeno nebo připojeno ke čemu.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

spojit se

Spojit se znamená vzájemně se propojit nebo spojit, aby se vytvořila jednotná síť nebo souvislost.

proud

Proud je silný tok fluidních látek, zejména vody, který proudí v určitém směru.

včlenit

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho jako součást, aby vytvořilo celek.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

zařadit <co kam>

Zařadit znamená uložit nebo umístit něco k určitému místu či skupině.

připojit se

Připojit se znamená přidat se k něčemu, jako například k síti nebo k skupině.

zařadit (rychlost)

Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

připojit (příklad)

Připojit se znamená spojit, přidat nebo přiřadit se k něčemu, např. ke síti, souboru nebo dokumentu.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

zařadit (do počtu)

Zařadit znamená přidat něco do počtu jiných věcí, aby se součet nebo skupina zvětšila.

elektrický proud

Elektrický proud je tok náboje skrze materiál (např. drát) při působení elektrického napětí.

připojit (poznámku)

Připojit znamená přidat, spojit či připojit jednu věc k druhé.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

zařadit (jinam)

Přesunout něčeho nebo někoho do jiného místa nebo do jiné kategorie.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

překonávat (proud)

Překonávat proud znamená plout proti proudu, čelit odporu a překonat obtíže.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.