Facebook

Sjednotit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu sjednotit.

Význam: Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

unifikovat

Unifikovat znamená sjednotit, sloučit nebo zjednotit.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

spojit se

Spojit se znamená vytvořit pevné propojení mezi dvěma nebo více entitami.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit své síly a úsilí s jinými lidmi pro společný cíl.

přisunout (kmeny)

Přisunout znamená připojit se k něčemu nebo někomu, obvykle se jedná o připojení k nějakému kmene nebo komunitě.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit

Spojit znamená připojit nebo spojit jednu věc s druhou. Může to být mezi dvěma lidmi, předměty nebo dokonce myšlenky.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

slučovat (podniky)

Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

vléci (kmeny)

Vléci znamená zachovat věrnost kmeni, který je členem, a spolupracovat s ostatními členy kmeni.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.