Facebook

Sjednotit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu sjednotit.

Význam: Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

unifikovat

Unifikovat znamená sjednotit, sloučit nebo zjednotit.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit se

Spojit se znamená propojit se, sjednotit se nebo se spojit dohromady.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se s dalšími lidmi ve skupinu, aby dosáhli stejného cíle.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

spojit

Spojit znamená propojit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

přisunout (kmeny)

Přisunout znamená připojit se k něčemu nebo někomu, obvykle se jedná o připojení k nějakému kmene nebo komunitě.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

rozřezávat (kmeny)

Řezání kmenů na menší kousky, často pomocí seker nebo motorové pilky.

vléci (kmeny)

Vléci znamená zachovat věrnost kmeni, který je členem, a spolupracovat s ostatními členy kmeni.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

slučovat (podniky)

Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

sloučit se

Sloučení je proces spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.