Facebook

Zapnout (počítač) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zapnout (počítač).

Význam: Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

připojit (vlek)

Připojit vlek je spojit ho s automobilovou nápravou, aby bylo možné vozit náklad.

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

odpojit

Odpojení je proces přerušení spojení, např. mezi počítačem a sítí nebo mezi zařízeními v síti.

vypnout

Vypnout znamená ukončit činnost, odpojit, vyřadit ze zapojení.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

zařadit

Zařadit znamená umístit něco do určité kategorie nebo skupiny.

Podobná synonyma

připojit (poznámku)

Připojit znamená přidat, spojit či připojit jednu věc k druhé.

lyžařský vlek

Lyžařský vlek je mechanické zařízení, které slouží k dopravě lyžařů na svahy, aby mohli lyžovat.

připojit

Připojit znamená spojit se nebo provázat se s něčím jiným.

připojit se

Připojit se znamená přidat se k něčemu nebo někomu, napojit se na něco nebo propojit se s něčím.

spojit se

Spojit se znamená vytvořit nebo navázat vztah, vzájemně se propojit nebo propojit se s něčím jiným.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

přivěsit (vlek)

Přivěsit (vlek) znamená připojit vůz či jiný přívěs k dopravnímu prostředku, např. k autu, aby se mohlo přepravovat.

odpojit <co>

Odpojit: rozdělit, přerušit spojení, odloučit.

připojit na zem

Připojit na zem znamená připojit pozemek, budovu nebo budoucí stavbu k zemi, aby byla stabilní a bezpečná.

vypnout (proud)

Vypnout proud znamená odpojit napájení elektrického zařízení od elektrické sítě.

vlek

Vlek je tažné zařízení, které slouží pro přepravu nákladu, zejména při pohybu po silnici.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

včlenit

Včlenit znamená začlenit něco do již existujícího celku.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

vypnout (rádio)

Přerušit provoz rádia, zastavit jeho vysílání.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

připojit se (k lidu)

Připojit se k lidu znamená být součástí komunity, sdílet její hodnoty a vytvářet vztahy.