Facebook

Sloučit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sloučit.

Význam: Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit znamená vytvořit jednotu, spojit se nebo sloučit se.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

integrovat

Integrovat je slovo označující proces slučování nebo přidávání různých komponentů do celku.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

spojit

Spojit znamená propojit, sdružit nebo sloučit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

slučovat (podniky)

Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

spojit se

Spojit se znamená navázat kontakt, komunikovat mezi lidmi nebo mezi organizacemi.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se s dalšími lidmi ve skupinu, aby dosáhli stejného cíle.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

sjednotit se

Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

integrovat se

Integrovat se znamená přizpůsobit se a stát se součástí cizího prostředí, tvořit nové vztahy a vytvářet pouta mezi lidmi.