Facebook

Sloučit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sloučit.

Význam: Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit znamená vytvořit jednotu, spojit se nebo sloučit se.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

integrovat

Integrovat je slovo označující proces slučování nebo přidávání různých komponentů do celku.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

sdružit se

Spojit se, spolupracovat, připojit se dohromady; sdružit se znamená vytvářet silnější skupinu.

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sjednotit se

Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit se

Spojit se znamená propojit se, sjednotit se nebo se spojit dohromady.

integrovat se

Integrovat se znamená přizpůsobit se a stát se součástí cizího prostředí, tvořit nové vztahy a vytvářet pouta mezi lidmi.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.