Facebook

Skloubit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu skloubit.

Význam: Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

stmelit

Stmelit znamená sjednotit, spojit různé části do jednoho celku.

sjednotit

Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

spojit se

Spojit se znamená propojit se s něčím či někým, sloučit se, být ve spojení.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

spojit

Spojit znamená sdružit, sjednotit nebo propojit dvě nebo více částí, aby vytvořily jeden celek.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

sjednotit se

Sjednocení se znamená sblížit se, abychom společně dosáhli společného cíle.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se a vytvořit jednu skupinu, aby se dosáhlo cíle.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.