Facebook

Skloubit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu skloubit.

Význam: Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

stmelit

Stmelit znamená sjednotit, spojit různé části do jednoho celku.

sjednotit

Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

zkontaktovat

Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo nějakého společného cíle.

spojit

Spojit znamená svázat nebo propojit dvě nebo více věcí.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.