Facebook

číslicový počítač (univerzální) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu číslicový počítač (univerzální).

Význam: Univerzální číslicový počítač je všestranný stroj schopný provádět různé typy výpočtů s přesností na úrovni čísel.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

PC

PC = počítač: elektronické zařízení pro vykonávání výpočtů a uchovávání dat, ovládané programy.

pécéčko

Pécéčko je české slangové slovo pro počítač. Obecně se označuje počítače malých rozměrů a nízké ceny.

písíčko

Písíčko je staroslovanský výraz pro kreslenou pohádku, která obvykle obsahuje silné morální poselství.

Podobná synonyma

osobní

Osobní je věc, která se týká konkrétní osoby nebo jejího jedinečného zážitku, názoru nebo zkušenosti.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

konfigurovat (počítač)

Konfigurovat znamená nastavit počítač a nainstalovat nezbytný software, aby mohl fungovat správně.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

přenosný počítač

Přenosný počítač je osobní počítač, který se dá snadno přenášet a používat na jiných místech.

posloupnost příkazů (pro počítač)

Posloupnost příkazů je série pokynů, které mají být počítačem postupně provedeny ke splnění specifického úkolu.

počítač

Počítač je elektronické zařízení schopné zpracovávat data a provádět předem stanovené úlohy.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

číslicový počítač (univerzální)

Univerzální číslicový počítač je všestranný stroj schopný provádět různé typy výpočtů s přesností na úrovni čísel.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.