Facebook

Sjednotit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sjednotit se.

Význam: Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

stisknout

Stisknout znamená silně stlačit nebo spojit dvě věci dohromady.

sevřít

Uvázat nebo stisknout pevně něco kolem něčeho.

spoutat

Spoutat znamená uvázat nebo utáhnout šňůrou, páskou nebo řetězem, aby něco nebo někdo byl pevně uvázán.

uzavřít

Ukončit, zastavit, dokončit.

spojit se

Spojit se znamená propojit se, sjednotit se nebo se spojit dohromady.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se a vytvořit jednu skupinu, aby se dosáhlo cíle.

Podobná synonyma

uzavřít (dveře)

Zavřít: zabránit přístupu nebo uzamknout (dveře).

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

uzavřít (barikádou)

Uzavřít barikádou znamená oddělit se od okolí, pro oddělení použít překážku.

uzavřít (pojistku)

Uzavřít znamená získat nebo dát něco do konečného stavu nebo dohody; např. uzavřít pojistku znamená uzavřít smlouvu o pojištění.

pečetí uzavřít

Pečetí uzavřít = závazné potvrzení podpisem že dohoda či smlouva je platná.

uzavřít (potrubí)

Zavřít potrubí znamená uzavřít jeho otvory a zabránit tak průtoku kapaliny.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená zažít silnou, fyzickou reakci na stres, konflikt nebo emoci.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit

Spojit znamená svázat nebo propojit dvě nebo více věcí.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

uzavřít (vchod)

Uzavřít vchod znamená zamknout ho, aby nikdo nemohl vstoupit.

uzavřít (přístup)

Uzavřít znamená omezit nebo zabránit přístupu nebo provádění činností.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

uzavřít (vodu)

Uzavřít vodu znamená zabránit jejímu odtoku, odčerpání nebo nežádoucímu vstupu.

uzavřít se

Uzavřít se znamená uzavřít se od okolí, být sám se sebou a nechat na chvíli vše ostatní stranou.

uzavřít sázku

Uzavřít sázku je vyjádřením dohody mezi dvěma stranami, ve které si jedna strana přislíbí dát druhé straně předem stanovenou částku za splnění určitých podmínek.

stisknout (spoušť)

Stisknout = silou stlačit nebo stisknout nějakou část těla nebo předmětu.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.