Facebook

Zapnout - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu zapnout.

Význam: Zapnout znamená aktivovat, zprovoznit nebo spustit nějakou funkci, stroj nebo zařízení.

upustit (hrnek)

Uvolnit, pustit hrnek; přestat držet ho.

neudržet

Neudržet znamená nedokázat udržet něco, co jste získali nebo čeho jste dosáhli.

udržet

Udržet znamená uchovat, případně zachovat co je, nebo co bylo.

uvolnit (uzdu)

Uvolnit (uzdu): uvolnit omezení, svázanost, zbavit se závislosti, odejít od toho, co nás omezuje.

povolit

Povolit znamená schválit, umožnit nebo připustit.

nechytit (míč)

Nedosáhnout míče, neuhádnout jeho směr, nezachytit jej.

nastartovat (motor)

Zapnout motor, aby bylo možné ho spustit a začít ho používat.

spustit

Spustit: zahájit, aktivovat, zapnout funkci či proces.

uvést do chodu

Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

přenechat (byt)

Přenechat znamená předat něco někomu. U bytu se jedná o předání bytu druhé straně.

přepustit

Umožnit někomu jinému, aby převzal plnou kontrolu nad něčím.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

připnout <co kam>

Připnout znamená pevně přivázat nebo přivrátit něco k něčemu.

upnout

Upevnit něco, zajistit, zabránit pohybu.

rozepnout

Odstřihnout, odpojit nebo uvolnit uzly, knoflíky nebo zipy.

zapojit (přívěs)

Zapojit znamená začlenit, zařadit nebo provést připojení něčeho do něčeho jiného.

spojit

Spojením se rozumí sčítání nebo sdružování objektů nebo činností do jednoho celku.

odpojit

Odpojit znamená přerušit spojení, vyřadit z provozu, odstranit propojení.

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

rozsvítit

Rozsvítit znamená zapnout světlo, použít světlo nebo jiný zdroj světla, aby osvítil místnost nebo prostor.

vypnout

Deaktivovat, zrušit funkci, přerušit provoz, odpojit, odstranit napájení.

Podobná synonyma

povolit <co>

Povolit: dovolit, umožnit, schválit, připustit.

zahučet (motor)

Zahučet znamená, že motor běží s vysokou intenzitou, rychlostí a hlasitostí.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

rozběhnout se (motor)

Zapnout motor a umožnit mu, aby se rozjel na vyšší rychlost.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

spustit <co>

Spustit znamená aktivovat, nastartovat nebo iniciovat určitý proces.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

spustit se

Spustit se znamená aktivovat nějakou aplikaci nebo proces.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

čerpat (vodu)

Čerpat znamená odebírat vodu ze zdroje pomocí nádoby, např. vedoucí nebo čerpadla.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.