Facebook

Zkontaktovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zkontaktovat.

Význam: Zkontaktovat znamená spojit se s někým, obvykle telefonicky nebo e-mailem, aby se vyměnily informace.

sjednotit

Sjednocovat, zjednodušit a vytvářet jednotný systém.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sloučit

Sloučit znamená spojit nebo sloučit dva nebo více objektů do jednoho.

skloubit

Skloubit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady, aby se vytvořila jedna funkční celistvost.

propojit

Propojit znamená spojit dvě nebo více věcí dohromady.

Podobná synonyma

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se a vytvořit jednu skupinu, aby se dosáhlo cíle.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces připojení různých stran, organizací, názorů nebo zájmů do jednotného celku.

sloučit se

Sloučení je proces spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

slučovat (podniky)

Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.