Facebook

Zařadit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zařadit.

Význam: Zařadit znamená umístit něco do určité kategorie nebo skupiny.

připojit (vlek)

Připojit vlek je spojit ho s automobilovou nápravou, aby bylo možné vozit náklad.

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

odpojit

Odpojení je proces přerušení spojení, např. mezi počítačem a sítí nebo mezi zařízeními v síti.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

vypnout

Vypnout znamená ukončit činnost, odpojit, vyřadit ze zapojení.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

umístit <koho> (v řadě)

Umístit znamená uložit jej na požadované místo nebo pořadí.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

začlenit <co kam>

Začlenit znamená zařadit něco do většího celku.

včlenit

Včlenit znamená začlenit něco do čeho nebo do čehož.

zapojit

Zapojit znamená připojit nebo připojit se k něčemu, například připojit elektrické zařízení k síti nebo se zapojit do konverzace.

Podobná synonyma

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

podřezat <koho>

Podřezat je fyzické usmrcení osoby, prováděné naříznutím krku.

vytrhnout <koho> (ze snění)

Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

využívat <koho n. co>

Využívat znamená využití času, prostředků nebo schopností k dosažení nějakého cíle.

pomluvit <koho>

Pomluvit znamená šířit o něm nepravdivé informace.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

pošoustat <koho>

Pohrávat si s někým nebo s něčím, hravě jej občas popichovat nebo napomínat.

umístit

Umístit znamená přesunout nebo dát nějakou věc na určité místo.

připojit na zem

Připojit na zem znamená připojit pozemek, budovu nebo budoucí stavbu k zemi, aby byla stabilní a bezpečná.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

starat se <o koho>

Starat se znamená pečovat, dbát o potřeby dané osoby a vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : volat či vykřikovat něco na určitou osobu, aby si ji všimla.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

dojímat <koho> (melodie)

Dojímat = hladit, objímat nebo mazlit se s někým, aby se cítil milovaný a bezpečný.

pronásledovat <koho>

Pronásledovat znamená systematicky sledovat a obtěžovat kohokoliv nebo něco.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

nakopávat <koho>

Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

vydráždit <koho>

Vydráždit znamená rozčílit nebo nalézt v někom zlost a vztek.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

poctít <koho>

Uctít: ocenit něčí zásluhy, význam a důstojnost, projevit úctu a pozornost.

být odpovědný <za koho>

Být odpovědný znamená být zodpovědný za svoje činy, jednání a přijímat zodpovědnost za výsledky své práce.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.