Facebook

Vypnout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu vypnout.

Význam: Vypnout znamená ukončit činnost, odpojit, vyřadit ze zapojení.

vypojit (stroj)

Odpojení stroje od zdroje energie.

odpojit

Odpojit: přerušit spojení mezi dvěma nebo více zařízeními; odstranit propojení.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

napnout (plachtu)

Napnout plachtu znamená provléct lano kolem stěžně a napínat plachtu, aby byla pevně upevněna.

vztyčit se

Vztyčit se znamená postavit se do přímého postoje, často se používá v souvislosti s vyjádřením úcty.

vzpřímit se

Vzpřímit se znamená zaujmout plnou postavu, zvednout se z polosedu nebo lehu a stát se rovným a připraveným.

vybičovat se

Vybičovat se znamená intenzivně se snažit dosáhnout co nejlepšího výsledku.

vyhecovat

Vyhecovat znamená vzbudit velkou motivaci a nadšení, aby se člověk chtěl aktivně podílet na nějaké činnosti.

připojit (vlek)

Připojit vlek je spojit ho s automobilovou nápravou, aby bylo možné vozit náklad.

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

zařadit

Zařadit znamená umístit něco do určité kategorie nebo skupiny.

Podobná synonyma

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

posloupnost příkazů (pro počítač)

Posloupnost příkazů je série pokynů, které mají být počítačem postupně provedeny ke splnění specifického úkolu.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

připojit

Připojit znamená spojit dvě nebo více věcí, systémů nebo zdrojů dohromady.

rozběhnout se (motor)

Zapnout motor a umožnit mu, aby se rozjel na vyšší rychlost.

zastavit

Zastavit znamená přerušit nebo ukončit činnost, pohyb nebo proces.

přenosný počítač

Přenosný počítač je osobní počítač, který se dá snadno přenášet a používat na jiných místech.

zastavit se

Zastavit se znamená ukončit činnost nebo pohyb; přerušit jejich trvání.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

napnout se

Napnout se znamená namáhání nebo napětí, které se používá pro dosažení maximálního výkonu nebo výsledku.

chodit (motor)

Chodit (motor) je pohyb v motorovém vozidle. Znamená to snížit otáčky motoru a převést je na pohyb kol.

konfigurovat (počítač)

Konfigurovat znamená nastavit počítač a nainstalovat nezbytný software, aby mohl fungovat správně.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

včlenit

Včlenit znamená začlenit něco do čeho nebo do čehož.

spustit (motor)

Spustit motor je zapnout jeho pohon, aby mohl běžet.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

tryskový (motor)

Tryskový motor je motor využívající trysky k produkci pohybového tahu. Používá se v různých leteckých aplikacích a také v raketových motorech.

připojit se

Připojit se znamená přidat se k něčemu nebo někomu, napojit se na něco nebo propojit se s něčím.

zapnout

Zapnout znamená připojit elektrickou energii ke zdroji, aby bylo možné zařízení ovládat a využívat jeho funkce.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

vypojit

Odpojit nebo zrušit spojení mezi dvěma zařízeními nebo částmi systému.