Facebook

Zařadit (rychlost) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zařadit (rychlost).

Význam: Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

hodit výš n. dál

Hodit výš znamená přenést něco do vyšší úrovně nebo na dálku - zvýšit možnosti, přístup nebo dosah.

změnit (pořadí)

Změnit: přepsat, změnit stav, pozici, charakter nebo formu.

přemístit (slova)

Přesunout něco z jednoho místa na jiné.

přestavět (výhybku)

Přestavba je změna stávajícího stavu či struktury, která způsobí nový vzhled, funkci nebo výkon. Příkladem může být přestavba výhybky, která zahrnuje změny v jejím uspořádání, aby se zvýšil její výkon.

Podobná synonyma

přemístit

Přemístit znamená přesunout nebo přesunout něco na jiné místo.

změnit se (počasí)

Změna počasí: proměna podnebí, změna teploty, oblačnosti nebo srážek.

hodit se

Vyhovovat, být vhodný, pasovat, sedět.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přemístit se (chůzí)

Přesunout se z místa na jiné místo, obvykle chůzí.

ve vlastním smyslu slova

Význam: shrnout: stručně a jasně vyjádřit souhrn informací a myšlenek.

změnit se

Změnit se znamená měnit svou postoj, názor, chování nebo způsob jednání.

přemístit se

Přesunout se z jednoho místa na jiné.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

úlisný (slova)

Laskavý, příjemný, vycházející vstříc, úslužný, něžný, ochotný, pozorný.

přestavět

Provést změny, modernizaci nebo úpravy budovy, aby vyhovovala novým požadavkům.

přemístit (náklad)

Přemístit náklad znamená přesunout ho na jiné místo.

pořadí

Pořadí je uspořádání nebo seřazení věcí nebo lidí podle určitého kritéria.

změnit

Změnit znamená změnit stávající stav, vzhled, podobu, kvalitu nebo povahu.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

časové pořadí

Časové pořadí je seřazení událostí nebo činností v určitém pořadí podle času, ve kterém se odehrávají.

odvozovat (slova)

Vyvozovat závěry nebo závěry, které jsou založeny na dříve získaných informacích.

změnit <co>

Změnit: přepsat, pozměnit, přestavět nebo změnit vzhled či funkci.

přemístit (nábytek)

Přesunout nábytek na jiné místo.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

změnit (systém)

Změnit systém znamená provést opravy nebo vylepšení, aby byl schopen fungovat nebo pracovat efektivněji.

hodit (oštěpem)

Hodit oštěpem: vystřelit oštěp do vzdálenosti pomocí silného hodu.