Facebook

Seznámení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu seznámení.

Význam: Seznámení je proces, při kterém se dvě nebo více osob učí o sobě navzájem.

produkce (divadelní)

Produkce je termín označující souhrn všech činností spojených s přípravou a realizací divadelního představení.

inscenace

Inscenace je umělecká interpretace předlohy, obvykle divadelní hry, pomocí herců, scény a režie.

předvedení

Předvedení je ukázka, prezentace nebo demonstrování něčeho.

uvedení

Uvedení je proces představení něčeho nebo někoho na veřejnost, který zvyšuje jeho/její známost a umožňuje lidem se s ním/s ní seznámit.

obeznámení

Obeznámení je znalost nebo zkušenost s něčím; být obeznámený znamená být dobře informovaný.

setkání

Setkání je schůzka lidí, aby si vyměnili názory, informace a také společně trávili čas.

představení

Představení je prezentace nebo vystoupení, které slouží ke sdělení informací nebo k předvedení čehokoli.

Podobná synonyma

hra (divadelní)

Divadelní hra je umělecké dílo prezentované divákům na jevišti. Skládá se z dialogy mezi postavami a scénami, jejímž cílem je vyvolat u diváků emoce.

úloha (divadelní)

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

divadelní

Divadelní je příbuzné slovo pro divadlo, což je umělecké představení, hrající se před živým publikem.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

produkce

Produkce je proces vytváření nebo vyrábění produktů a služeb.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces inicializace systému, hardwaru nebo softwaru, aby byl schopen fungovat.

divadelní role (typická)

Divadelní role je postava, kterou ztvární herec nebo herečka, aby vyjádřil text nebo myšlenku autora.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

slavnostní uvedení (v úřad)

Slavnostní uvedení je ceremoniál, při kterém se oficiálně uvádí někdo do úřadu, zejména politického, nebo do funkce.

představení se

Představení se je akt, při kterém se dvě strany seznamují, sdělují si jména, informace a navazují kontakt.

kus (divadelní)

Kus je krátká divadelní hra nebo scénka se začátkem, vývojem a koncem, obvykle s jedním nebo více herci.

divadelní postava

Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.

představení (kombinované)

Představení je veřejná prezentace nebo předvedení něčeho, obvykle konkrétního výrobku nebo umění.

divadelní kukátko

Divadelní kukátko je malé otvor ve stěně divadla, skrz který diváci pozorují představení.

inscenace (hry)

Inscenace je provedení divadelní hry na jevišti s herci, režisérem, scénářem a technickým personálem.

filmová produkce

Filmová produkce je souhrn procesů spojených s vytvářením a distribucí filmů a televizních pořadů. Obvykle zahrnuje návrhy, financování, natáčení, úpravy a distribuci.

uvedení se

Uvedení se znamená představení se ostatním osobám, komunikování osobních informací.

divadelní role

Divadelní role je postava ve scénáři, kterou herci ztvárňují na jevišti.

maska (divadelní)

Maska je umělecký prostředek, který se v divadelním umění používá k zastření obličeje herce a pro vytvoření specifického charakteru.

uvedení (údajů)

Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

budova (divadelní)

Budova divadla je stavba konkrétně určená pro provozování divadelní hry. Je vybavena scénou, jevištěm a zázemím pro herce a technickou obsluhu.

taneční produkce

Taneční produkce je proces vytváření, kombinování a remixování taneční hudby pro klubovou taneční scénu.

uvedení (hry)

Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.