Facebook

Uvedení se - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu uvedení se.

Význam: Uvedení se znamená představení se ostatním osobám, komunikování osobních informací.

představení se

Představení se je akt, při kterém se dvě strany seznamují, sdělují si jména, informace a navazují kontakt.

Podobná synonyma

představení (kombinované)

Představení je veřejná prezentace nebo předvedení něčeho, obvykle konkrétního výrobku nebo umění.

představení

Představení je prezentace něčeho, co je představováno jiným lidem.

opakovat (představení)

Opakovat znamená opakovaně sdělovat nebo provádět stejnou myšlenku nebo činnost.