Facebook

Divadelní postava - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu divadelní postava.

Význam: Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.

úkol

Úkol je zadané úlohy, které musí být splněny. Často se týkají práce nebo studia.

cvičení

Cvičení je činnost prováděná k posílení tělesné síly a kondice, která může zahrnovat cvičební programy, cvičební stroje nebo pohybové aktivity.

příklad (početní)

Příklad (početní) je ukázka nebo situace sloužící k vysvětlení nějakého matematického konceptu nebo principu.

povinnost

Povinnost je závazek, který je nutné plnit, aby člověk dodržel své sliby a společenské normy.

poslání

Poslání je cíl, pro který se v životě snažíme dosáhnout. Jde o naši osobní víru a vizi, která nás motivuje k činům.

účel

Účel je cíl nebo úkol, který chcete dosáhnout nebo splnit.

funkce

Funkce je matematický pojem, který popisuje vztah mezi vstupy a výstupy. Něco je zadáno jako vstup a funguje jako příkaz k výpočtu výstupu.

role

Role je obecný pojem pro úlohu, kterou hraje člověk, postava nebo organizace ve společenském systému.

Podobná synonyma

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

odvolat (z funkce)

Odvolat znamená ukončit úřadování ve funkci a/nebo odstranit z funkce.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

důležitý (úkol)

Důležitý úkol je úkol, který je nutné splnit a má vážné důsledky, pokud se neprovede.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

ujmout se (funkce)

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost za něco/někoho a za jeho/jeho dostupnost.

rozřešit (příklad)

Vyřešit, dokončit, vyřídit, zvládnout.

sesazení (z funkce)

Sesazení je odvolání z funkce, často z úřadu, odňatím práv a privilegií.

svěřit (úkol)

Předat někomu odpovědnost za plnění úkolu nebo za vyřízení činnosti.

příklad

Příklad je názorná ukázka toho, jak se má postupovat nebo jak funguje nějaký princip. Pomáhá lépe pochopit danou problematiku.

povinnost (obtížná)

Povinnost je nutnost plnit buď úkoly nebo příkazy, které nám byly dané, a které je nutné splnit.

(opakované) cvičení

Opakované cvičení je proces pravidelných pohybových aktivit, které pomáhají při zlepšování fyzické síly, vytrvalosti a zdraví.

mít povinnost

Mít povinnost znamená být zodpovědný za splnění nějakého úkolu.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

nastoupit (do funkce)

Nastoupit znamená získat nebo přijmout určitou funkci nebo místo.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

příklad (názorný)

Příklad: Ukázka praktické aplikace popsaného postupu.

početní

Početní je adjektivum, které se užívá pro vyjádření velkého počtu.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

divadelní role (typická)

Divadelní role je postava, kterou ztvární herec nebo herečka, aby vyjádřil text nebo myšlenku autora.

úkol (výzkumný)

Úkol je úloha či činnost, která je určená k vyřešení v rámci výzkumného projektu.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

lehký (úkol)

Lehký je něco, co je snadno pohyblivé nebo snadno ovládnutelné, často při nízké hmotnosti.