Facebook

Uvedení v úřad (slavnostní) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uvedení v úřad (slavnostní).

Význam: Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

zavedení

Uvedení do provozu; zavedení nového systému, postupu či zákona.

sestavení

Sestavení je proces složení jednotlivých částí dohromady, aby se z nich vytvořila celistvá struktura.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces inicializace systému, hardwaru nebo softwaru, aby byl schopen fungovat.

elektrické vedení

Elektrické vedení je schopnost materiálu přenášet elektrický proud. Může to být kov, kapalina nebo tuhá látka.

vodovod

Vodovod je systém pro přepravu pitné vody do domácností a firem.

inaugurace

Inaugurace je slavnostní převzetí úřadu, obvykle vykonané na veřejném místě a sloužící ke slavnostnímu uvedení do úřadu.

Podobná synonyma

vedení (telefonní)

Vedení telefonu je proces uchovávání záznamů o telefonických hovorech, které se uskutečnily, a o tom, kdo je vedl.

uvedení (údajů)

Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

vedení

Vedení je proces získávání informací a řízení lidí, procesů a aktivit, které jsou potřebné k dosažení cílů a úspěchů.

být v chodu

Být v chodu znamená být aktivní, efektivní a produktivní v každodenní práci.

vědění

Vědění je akt poznávání, hledání pravdy a objevování nových znalostí. Je to proces získávání informací skrze výzkum, učení a zkušenosti.

uvést do chodu

Spustit a aktivovat systém, aby začal fungovat.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

zastínit (vedení)

Zastínit - nahradit, převzít vedení, získat převahu.

dostat se do chodu

Začít fungovat, začít běžet, začít fungovat správně.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

jsoucí v chodu

Běžící, probíhající, aktivní, funkční, provozní.

uvedení (hry)

Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.

přepojovat (vedení)

Přepojování je proces připojování různých vedení, například elektrických, optických nebo hydraulických.

uvedení

Uvedení je proces, při kterém se nový produkt, služba nebo organizace prezentuje veřejnosti.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

slavnostní uvedení (v úřad)

Slavnostní uvedení je ceremoniál, při kterém se oficiálně uvádí někdo do úřadu, zejména politického, nebo do funkce.

udržovat (v chodu)

Udržovat znamená provádět opravy, údržbu a zajišťovat, aby vše fungovalo správně.

sestavení (katalogu)

Sestavení je proces, kterým se sestaví jednotlivé části dohromady, aby se dala vytvořit celek, jako například katalog.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

být v chodu (stroj)

Být v chodu znamená být schopný fungovat, nebo být spuštěný a provozován, obzvláště u strojů.