Facebook

Uvedení do chodu - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uvedení do chodu.

Význam: Uvedení do chodu je proces inicializace systému, hardwaru nebo softwaru, aby byl schopen fungovat.

zavedení

Uvedení do provozu; zavedení nového systému, postupu či zákona.

sestavení

Sestavení je proces složení jednotlivých částí dohromady, aby se z nich vytvořila celistvá struktura.

elektrické vedení

Elektrické vedení je schopnost materiálu přenášet elektrický proud. Může to být kov, kapalina nebo tuhá látka.

vodovod

Vodovod je systém pro přepravu pitné vody do domácností a firem.

uvedení v úřad (slavnostní)

Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

inaugurace

Inaugurace je slavnostní převzetí úřadu, obvykle vykonané na veřejném místě a sloužící ke slavnostnímu uvedení do úřadu.

Podobná synonyma

tabule (slavnostní)

Tabule je ozdobný předmět často vyrobený z dřeva nebo kovu, používaný během slavností k vyjádření vznešenějšího účelu.

úřad

Úřad je instituce či organizace poskytující určité služby, které jsou vykonávány za účelem plnění vládních nebo státních úkolů.

slib (slavnostní)

Slib je slavnostní prohlášení o dodržení něčeho, co člověk udělá nebo se vyvaruje.

kontrolní úřad

Kontrolní úřad je orgán veřejné správy, jenž zkoumá a prověřuje správnost veřejného hospodaření.

slavnostní otevření

Slavnostní otevření je ceremoniál, kterým se oslaví zahájení činnosti, otevření nového prostoru nebo zahájení nového projektu.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces zapnutí a inicializace systému/zařízení pro jeho provoz.

slavnostní

Slavnostní: označuje slavnou událost, vzácnou příležitost nebo velké obřady, které jsou provázeny důstojností a vážností.

vědění

Vědění je proces poznávání skrze pozorování, zkušenosti, učení a reflektování.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

projev (slavnostní)

Projev (slavnostní) je formální mluvená nebo psaná řeč, která se obvykle používá k vyjádření něčí myšlenky, názoru nebo pocity.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

uvedení (hry)

Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

přepojovat (vedení)

Přepojování je proces připojování různých vedení, například elektrických, optických nebo hydraulických.

vedení

Vedení je proces správy, řízení a řízení činností, člověka nebo skupiny, který pomáhá dosáhnout cílů.

konzulární úřad

Konzulární úřad je úřad, který poskytuje diplomatické a konzulární služby občanům zahraničních zemí.

uvedení

Uvedení je proces představení něčeho nebo někoho na veřejnost, který zvyšuje jeho/její známost a umožňuje lidem se s ním/s ní seznámit.

uvedení (údajů)

Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

hodování (slavnostní)

Hodování je slavnostní obřad, během kterého se mohou lidé sejít a oslavit úspěchy, dary či jiné události.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

zastínit (vedení)

Zastínit - nahradit, převzít vedení, získat převahu.

dozorčí úřad

Dozorčí úřad je orgán, který dohlíží na finanční trhy, reguluje je a hlídá dodržování pravidel.