Facebook

Uvedení (hry) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uvedení (hry).

Význam: Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.

uspořádání

Uspořádání je třídění informací do logických souvislostí, nebo uspořádání prvků do struktury.

zosnování

Zosnování je proces tvorby plánu, který je založen na cílech a prostředcích, které se použijí k jejich dosažení.

příprava

Příprava je proces plánování a přípravy na budoucnost. Jde o předem připravený systém postupů, který pomáhá řídit chování a činnosti pro dosahování cílů.

Podobná synonyma

estetické uspořádání

Estetické uspořádání je úprava prostoru nebo objektů, aby vytvořila přitažlivou, harmonickou a příjemnou atmosféru.

(sportovní) příprava

Příprava je proces, během něhož se sportovci připravují na závody nebo jiné akce pomocí tréninku, stravy, odpočinku a dalších taktik.

uspořádání prvků

Organizace prvků; systematické uspořádání elementů a jejich vzájemné vazby.

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém plánování a organizace prostředků pro maximální efektivitu.