Facebook

Taneční produkce - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu taneční produkce.

Význam: Taneční produkce je proces vytváření, kombinování a remixování taneční hudby pro klubovou taneční scénu.

umělecký tanec

Umělecký tanec je pohybová disciplína, která se zabývá vyjádřením emocí prostřednictvím tanečního pohybu.

taneční soubor

Taneční soubor je skupina tanečníků, kteří společně předvádějí taneční vystoupení.

Podobná synonyma

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.

soubor

Soubor je pojem označující skupinu dat, která jsou uložena na pevném nebo přenosném médiu.

zábava (taneční)

Zábava taneční je způsob zábavy, při kterém lidé tančí na hudbu buď jako pár nebo sami.

soubor zásad

Soubor zásad je skupina principů, které určují chování, postupy a protokoly. Definuje pravidla pro organizace, lidi a jejich interakce.

umělecký

Umělecký se týká umění, díla nebo procesu tvoření, které jsou chápány jako umělecké.

taneční kousek

Taneční kousek je choreografie tanečního pohybu vytvořená pro vystoupení nebo zábavu.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

soubor buněk

Soubor buněk je skupina buněk, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojené.

soubor písemností

Soubor písemností je skupina dokumentů, které spolu souvisejí a mají společný cíl.

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

taneční produkce

Taneční produkce je proces vytváření, kombinování a remixování taneční hudby pro klubovou taneční scénu.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

taneční krok

Taneční krok je pohyb vytvářený tanečníky pro vytvoření tanečního čísla.

tanec

Tanec je forma pohybu, která vyjadřuje pocity, emoce a myšlenky. Je to druh umění, které se zaměřuje na pohyb těla pro vyjádření příběhu nebo atmosféry.

kaplanská (český řadový tanec)

Kaplanská je český řadový tanec, který se skládá z 8 verzí a je charakteristický rytmickými a vzdušnými pohyby.

soubor (vzorků)

Soubor je skupina dat, kterou lze jako celek uložit nebo přenést.

pomalý (tanec)

Pomalý tanec je taneční styl, který se vyznačuje pomalými pohyby, které se mohou opakovat. Je to taneční styl, ve kterém se klade důraz na romantiku a zábavu.

soubor (textů)

Soubor je souborem souvisejících dat, která jsou uložena na počítačovém úložišti.

soubor map

Soubor map je souhrn informací, které jsou zobrazeny na mapě, včetně cest, míst, obrysových linií, textu a různých symbolů.

orchestr (taneční)

Orchestr je hudební skupina, která se skládá ze hudebníků, kteří hrají společně pro doprovod moderních tanečních stylů.

podlaha (taneční)

Podlaha je místo na tanečním parketu, kde tanečníci vyjadřují své pocity pomocí pohybů.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.