Facebook

Uvedení - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uvedení.

Význam: Uvedení je proces představení něčeho nebo někoho na veřejnost, který zvyšuje jeho/její známost a umožňuje lidem se s ním/s ní seznámit.

produkce (divadelní)

Produkce je termín označující souhrn všech činností spojených s přípravou a realizací divadelního představení.

inscenace

Inscenace je umělecká interpretace předlohy, obvykle divadelní hry, pomocí herců, scény a režie.

předvedení

Předvedení je ukázka, prezentace nebo demonstrování něčeho.

seznámení

Seznámení je proces, při kterém se dvě nebo více osob učí o sobě navzájem.

Podobná synonyma

maska (divadelní)

Maska je umělecký prostředek, který se v divadelním umění používá k zastření obličeje herce a pro vytvoření specifického charakteru.

divadelní postava

Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.

budova (divadelní)

Budova divadla je stavba konkrétně určená pro provozování divadelní hry. Je vybavena scénou, jevištěm a zázemím pro herce a technickou obsluhu.

produkce

Produkce je proces, který zahrnuje vytvoření nebo výrobu produktu a jeho přípravu pro prodej.

filmová produkce

Filmová produkce je souhrn procesů spojených s vytvářením a distribucí filmů a televizních pořadů. Obvykle zahrnuje návrhy, financování, natáčení, úpravy a distribuci.

hra (divadelní)

Hra je umělecký druh, který se skládá z dialogů, pohybu a dalších prvků určených k zobrazení literárního díla nebo příběhu na jevišti.

divadelní

Divadelní je věcí týkající se divadla, jako jsou herci, představení, scény a rekvizity.

divadelní kukátko

Divadelní kukátko je malé otvor ve stěně divadla, skrz který diváci pozorují představení.

úloha (divadelní)

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

divadelní role

Divadelní role je postava ve scénáři, kterou herci ztvárňují na jevišti.

kus (divadelní)

Kus je krátká divadelní hra nebo scénka se začátkem, vývojem a koncem, obvykle s jedním nebo více herci.

divadelní role (typická)

Divadelní role je postava, kterou ztvární herec nebo herečka, aby vyjádřil text nebo myšlenku autora.

inscenace (hry)

Inscenace je provedení divadelní hry na jevišti s herci, režisérem, scénářem a technickým personálem.

taneční produkce

Taneční produkce je proces vytváření, kombinování a remixování taneční hudby pro klubovou taneční scénu.