Facebook

Produkce (divadelní) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu produkce (divadelní).

Význam: Produkce je termín označující souhrn všech činností spojených s přípravou a realizací divadelního představení.

inscenace

Inscenace je umělecká interpretace předlohy, obvykle divadelní hry, pomocí herců, scény a režie.

předvedení

Předvedení je ukázka, prezentace nebo demonstrování něčeho.

seznámení

Seznámení je proces, při kterém se dvě nebo více osob učí o sobě navzájem.

uvedení

Uvedení je proces představení něčeho nebo někoho na veřejnost, který zvyšuje jeho/její známost a umožňuje lidem se s ním/s ní seznámit.

Podobná synonyma

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

inscenace (hry)

Inscenace je provedení divadelní hry na jevišti s herci, režisérem, scénářem a technickým personálem.

uvedení (údajů)

Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

uvedení se

Uvedení se znamená představení se ostatním osobám, komunikování osobních informací.

slavnostní uvedení (v úřad)

Slavnostní uvedení je ceremoniál, při kterém se oficiálně uvádí někdo do úřadu, zejména politického, nebo do funkce.

uvedení v úřad (slavnostní)

Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

uvedení (hry)

Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces zapnutí a inicializace systému/zařízení pro jeho provoz.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.