Facebook

Uvedení (údajů) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uvedení (údajů).

Význam: Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

denunciace

Denunciace je oznámení nezákonného činu, které se obvykle předává státnímu orgánu.

Podobná synonyma

oznámit <co> (policii)

Udělat hlášení policii o .

oznámení

Oznámení je prohlášení, veřejné sdělení nebo oznámení, které je určeno pro veřejnost.

oznamovat <co> (policii)

Oznamovat policii: informovat o podezřelých činech, incidentech nebo kriminálních aktivitách.

předvolávat (na policii)

Předvolávat znamená vyzvat někoho, aby se objevil na místo určené policií.

pověsit (oznámení)

Pověsit znamená umístit něco na stěnu nebo na jinou vzdálenou plochu a nechat to viset tam.

přiznat se (policii)

Přiznat se policii znamená přiznat jim, že jste se dopustili nějakého deliktu a přijmout odpovědnost za něj.

schovávat se (před policií)

Schovávat se znamená skrývat se před policií v naději, že není zaznamenána její přítomnost.

volat (policii)

Volat (policii) znamená vyžádat si okamžitou pomoc od policie, například v případě nouze nebo ohrožení.

zalarmovat (policii)

Ohlásit naléhavou situaci policii a požádat ji o okamžitou reakci.

udat (policii)

Udat znamená poskytnout policii informace, které jí pomohou vyšetřit přestupek nebo trestný čin.