Facebook

Kus (divadelní) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu kus (divadelní).

Význam: Kus je krátká divadelní hra nebo scénka se začátkem, vývojem a koncem, obvykle s jedním nebo více herci.

zábava (společenská)

Zábava (společenská) je obecně společný čas strávený užíváním si neformálních aktivit, jako jsou hry, sport, tanec a zábavní aktivity.

soutěž

Soutěž je druh sportovního klání, ve kterém účastníci bojují o nejvyšší pozici. Cílem soutěží je zhodnotit schopnosti a dovednosti účastníků a rozdělit mezi ně odměny a ceny.

závody

Soutěžní událost, ve které účastníci soutěží o prvenství, nejlepší čas nebo výsledek.

souhra

Souhra je spolupráce nebo dohromady sečtení dvou nebo více částí, které společně vytvářejí něco nového a harmonického.

zahrávání si <s čím>

Zahrávání si s něčím je činnost, při které se člověk baví a užívá si. Může to být hra s hračkami, hra na hudební nástroj, večerní hry nebo jiné aktivity.

pohrávání

Pohrávání je forma hravé interakce mezi lidmi nebo mezi lidmi a zvířaty, která je obyčejně zaměřená na zábavu a prohloubení vztahu.

výkon (herecký)

Výkon herecký je umělecké vyjádření postavy prostřednictvím slov, pohybů a obecného chování, které se liší v závislosti na situaci a postavě.

vyluzování tónů n. melodie

Vyluzování tónů: hraní melodie na hudební nástroj nebo zpívání.

Podobná synonyma

herecký

Herec je osoba, která se angažuje v divadle, filmu nebo jiných uměleckých projektech, aby interpretovala postavu a představila příběh.

vrcholná soutěž (sportovní)

Vrcholná soutěž je vrcholová sportovní událost, která se obvykle koná jednou za rok a obvykle zahrnuje nejlepší sportovce v daném oboru.

výkon

Výkon je efektivní realizace činnosti nebo práce, jejíž výsledkem je konkrétní výsledek.

melodie

Melodie je sekvence zvuků, které jsou uspořádány do rytmu, aby vytvářely harmonický tón.

vrstva (společenská)

Vrstva (společenská) je skupina lidí, kteří jsou spojeni určitým statusem, způsobem života nebo sociálním postavením.

povrchní (zábava)

Povrchní je adjektivum označující něco, co je jen málo hluboké nebo detailní, často s ohledem na zábavu.

soutěž (hospodářská)

Soutěž je odborný termín pro obchodní nebo hospodářskou činnost ve které se snaží jednotliví hráči o co nejlepší výsledek.

zábava (taneční)

Zábava (taneční) je společenská aktivita, která zahrnuje tanec a hudbu a může být prožívána jako zábava.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

zábava

Zábava je činnost či aktivita bavící, která má za účel přinést radost a zážitek.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.

nastavovat (výšku tónu)

Nastavováním tónu se rozumí regulace hlasitosti zvuku, často používaná při nastavení hudebních nástrojů.

organizace (společenská)

Organizace je uspořádání lidí s cílem dosáhnout společného cíle.

soutěž (sportovní)

Soutěž je sportovní akce, ve které se účastníci snaží porazit ostatní a dosáhnout nejvyššího umístění.

automobilové závody

Automobilové závody jsou soutěže, ve kterých účastníci soutěží ve špičkových vozidlech s cílem dosáhnout nejlepšího času.

vyluzovat tóny n. melodie

Hrát melodii, vydávat zvuky s určitou intenzitou a rytmem.

nominální (výkon)

Nominální (výkon) je specifický údaj, který se vztahuje k určitému stupni schopnosti nebo výkonu.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.