Facebook

Inscenace - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu inscenace.

Význam: Inscenace je umělecká interpretace předlohy, obvykle divadelní hry, pomocí herců, scény a režie.

uvedení (hry)

Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.

uspořádání

Uspořádání je třídění informací do logických souvislostí, nebo uspořádání prvků do struktury.

zosnování

Zosnování je proces tvorby plánu, který je založen na cílech a prostředcích, které se použijí k jejich dosažení.

příprava

Příprava je proces plánování a přípravy na budoucnost. Jde o předem připravený systém postupů, který pomáhá řídit chování a činnosti pro dosahování cílů.

produkce (divadelní)

Produkce je termín označující souhrn všech činností spojených s přípravou a realizací divadelního představení.

předvedení

Předvedení je ukázka, prezentace nebo demonstrování něčeho.

seznámení

Seznámení je proces, při kterém se dvě nebo více osob učí o sobě navzájem.

uvedení

Uvedení je proces představení něčeho nebo někoho na veřejnost, který zvyšuje jeho/její známost a umožňuje lidem se s ním/s ní seznámit.

Podobná synonyma

divadelní kukátko

Divadelní kukátko je malé otvor ve stěně divadla, skrz který diváci pozorují představení.

uspořádání prvků

Organizace prvků; systematické uspořádání elementů a jejich vzájemné vazby.

divadelní

Divadelní je věcí týkající se divadla, jako jsou herci, představení, scény a rekvizity.

produkce

Produkce je proces, který zahrnuje vytvoření nebo výrobu produktu a jeho přípravu pro prodej.

divadelní role

Divadelní role je postava ve scénáři, kterou herci ztvárňují na jevišti.

filmová produkce

Filmová produkce je souhrn procesů spojených s vytvářením a distribucí filmů a televizních pořadů. Obvykle zahrnuje návrhy, financování, natáčení, úpravy a distribuci.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces zapnutí a inicializace systému/zařízení pro jeho provoz.

divadelní role (typická)

Divadelní role je postava, kterou ztvární herec nebo herečka, aby vyjádřil text nebo myšlenku autora.

uvedení v úřad (slavnostní)

Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

estetické uspořádání

Estetické uspořádání je úprava prostoru nebo objektů, aby vytvořila přitažlivou, harmonickou a příjemnou atmosféru.

slavnostní uvedení (v úřad)

Slavnostní uvedení je ceremoniál, při kterém se oficiálně uvádí někdo do úřadu, zejména politického, nebo do funkce.

taneční produkce

Taneční produkce je proces vytváření, kombinování a remixování taneční hudby pro klubovou taneční scénu.

budova (divadelní)

Budova divadla je stavba konkrétně určená pro provozování divadelní hry. Je vybavena scénou, jevištěm a zázemím pro herce a technickou obsluhu.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

hra (divadelní)

Hra je umělecké dílo vystavené publiku, obvykle v divadelním prostředí, často s použitím herců, dialogu, hudby a choreografie.

úloha (divadelní)

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

(sportovní) příprava

Příprava je proces, během něhož se sportovci připravují na závody nebo jiné akce pomocí tréninku, stravy, odpočinku a dalších taktik.

kus (divadelní)

Kus je krátká divadelní hra nebo scénka se začátkem, vývojem a koncem, obvykle s jedním nebo více herci.

uvedení (údajů)

Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

divadelní postava

Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém, který usnadňuje organizaci informací a činností v souladu s jejich účelem.