Facebook

Předvedení - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu předvedení.

Význam: Předvedení je ukázka, prezentace nebo demonstrování něčeho.

produkce (divadelní)

Produkce je termín označující souhrn všech činností spojených s přípravou a realizací divadelního představení.

inscenace

Inscenace je umělecká interpretace předlohy, obvykle divadelní hry, pomocí herců, scény a režie.

seznámení

Seznámení je proces, při kterém se dvě nebo více osob učí o sobě navzájem.

uvedení

Uvedení je proces představení něčeho nebo někoho na veřejnost, který zvyšuje jeho/její známost a umožňuje lidem se s ním/s ní seznámit.

Podobná synonyma

produkce

Produkce je proces vytvoření produktu nebo služby, který zahrnuje kombinaci práce, materiálů a technologii.

uvedení (hry)

Uvedení je představení herního obsahu hráčům a představení hry pro začátek hraní.

maska (divadelní)

Maska je umělecký prostředek, který se v divadelním umění používá k zastření obličeje herce a pro vytvoření specifického charakteru.

filmová produkce

Filmová produkce je souhrn procesů spojených s vytvářením a distribucí filmů a televizních pořadů. Obvykle zahrnuje návrhy, financování, natáčení, úpravy a distribuci.

divadelní kukátko

Divadelní kukátko je malé otvor ve stěně divadla, skrz který diváci pozorují představení.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

slavnostní uvedení (v úřad)

Slavnostní uvedení je ceremoniál, při kterém se oficiálně uvádí někdo do úřadu, zejména politického, nebo do funkce.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

divadelní role

Divadelní role je postava ve scénáři, kterou herci ztvárňují na jevišti.

uvedení do chodu

Uvedení do chodu je proces inicializace systému, hardwaru nebo softwaru, aby byl schopen fungovat.

divadelní

Divadelní je věcí týkající se divadla, jako jsou herci, představení, scény a rekvizity.

hra (divadelní)

Hra je umělecký druh, který se skládá z dialogů, pohybu a dalších prvků určených k zobrazení literárního díla nebo příběhu na jevišti.

kus (divadelní)

Kus je krátká divadelní hra nebo scénka se začátkem, vývojem a koncem, obvykle s jedním nebo více herci.

uvedení v úřad (slavnostní)

Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

taneční produkce

Taneční produkce je proces vytváření, kombinování a remixování taneční hudby pro klubovou taneční scénu.

uvedení se

Uvedení se znamená představení se ostatním osobám, komunikování osobních informací.

divadelní role (typická)

Divadelní role je postava, kterou ztvární herec nebo herečka, aby vyjádřil text nebo myšlenku autora.

budova (divadelní)

Budova divadla je stavba konkrétně určená pro provozování divadelní hry. Je vybavena scénou, jevištěm a zázemím pro herce a technickou obsluhu.

úloha (divadelní)

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

uvedení (údajů)

Uvedení je proces zadávání informací do počítačového systému nebo do databáze.

divadelní postava

Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.