Facebook

Divadelní role (typická) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu divadelní role (typická).

Význam: Divadelní role je postava, kterou ztvární herec nebo herečka, aby vyjádřil text nebo myšlenku autora.

poctivý

Poctivý člověk je upřímný, oddaný, spolehlivý a zodpovědný. Jeho slovo je pravdivé a jeho činy jsou čestné.

čestný

Čestný znamená upřímný, spravedlivý a důvěryhodný; jde o člověka, který dodržuje svá slova a postupuje dle svého svědomí.

spravedlivý

Spravedlivý je ten, kdo dělá nebo postupuje podle principu rovnosti a práva pro všechny.

zásadový

Zásadový se obvykle vztahuje k něčemu nebo někomu, kdo je přísně věrný svým principům, zásadám a stanoviskům.

Podobná synonyma

být poctivý

Být poctivý znamená činit věci správným způsobem, být spravedlivý a úctu k druhým a jejich právům.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je spravedlivý, ušlechtilý a má čestné a morální principy.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.