Facebook

část koule - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu část koule.

Význam: Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

výsek

Výsek je část prostoru, která je vymezena a oříznuta za účelem dalšího zpracování.

úsek

Úsek je část cesty nebo trasy, která je definována určitými body.

část

Část je část něčeho; částka, část předmětu nebo část celku. Část může být fyzická nebo abstraktní.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

Podobná synonyma

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

časový úsek

Časový úsek je určitá časová doba, která může být dlouhá nebo krátká.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.