Facebook

část rozvodu - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu část rozvodu.

Význam: Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

dekorace

Dekorace je ozdobení prostoru, které může zahrnovat výzdobu, bytové doplňky, osvětlení nebo jiné prvky.

pozadí

Pozadí je obvykle pozadí nebo kontext pro jinou situaci nebo činnost; obecně označuje úroveň základního vědomí nebo vzdělání.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

Podobná synonyma

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

část

Část je část celku. Může být část předmětu, věci, množství nebo dokonce myšlenky.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

řazení

Řazení je proces uspořádání dat nebo informací do pořadí podle určitého kritéria.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

(šedá) osoba v pozadí

Osoba v pozadí je někdo, kdo se stará o běžné chod věcí, ale nezískává za to zaslouženou pozornost.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.