Facebook

(drobný) literární útvar - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu (drobný) literární útvar.

Význam: Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

cvičení (hudební)

Cvičení (hudební) je proces tréninku nástroje nebo hlasu, který slouží k zlepšení síly, obratnosti, rytmu a techniky.

Podobná synonyma

skladba (hudební)

Hudební skladba je sekvence melodií, akordů a rytmů, které jsou složeny do kompozice.

montáž (hudební)

Kombinace nahrávek různých hudebních skladeb do jednoho celku; vytvoření nového hudebního díla.

hudební skladba (hraná při zádušní mši)

Hudební skladba je sbírka slok, písní nebo melodií provázených hudbou, které jsou použity k doprovodu mše.

hudební skladba

Hudební skladba je umělecké dílo vyjadřující se prostřednictvím harmonických melodií, rytmů a dalších hudebních prvků.

klauzule (hudební)

Klauzule jsou části hudební skladby, které se opakují, obvykle s posunutím v čase.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou fyzické aktivity prováděné za účelem posílení svalů a kostí, zlepšení fyzické kondice a zdraví.

cvičení

Cvičení je fyzická aktivita provedená za účelem zlepšení fyzické kondice, zdraví a duševní pohody.

kus (hudební)

Kus (hudební) je hudební skladba, která se skládá z jedné nebo více částí.

hrát na hudební nástroj

Hraní na hudební nástroj je umělecká činnost, která vyžaduje dovednost, praxi a cit pro hudbu.

kadence (hudební)

Rytmus a intonace v hudbě; časová struktura souhry a opakování v hudebním vystoupení.

doprovázení (hudební)

Hudební doprovázení je hra sólového nebo více hudebníků, kteří doprovázejí zpěv nebo jiný hudební výkon.

(opakované) cvičení

Opakované cvičení je proces pravidelných pohybových aktivit, které pomáhají při zlepšování fyzické síly, vytrvalosti a zdraví.

instrument (hudební)

Hudební nástroj, který se používá k vytvoření hudebního zvuku nebo rytmu.