Facebook

část tlamy - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu část tlamy.

Význam: Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

Podobná synonyma

část

Část je část celku; podíl, díl nebo část věci nebo jevu.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

ústrojí (zažívací)

Ústrojí zažívací je souhrn orgánů trávicí soustavy, které produkují, transportují a tráví potravu.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.