Facebook

část tlamy - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu část tlamy.

Význam: Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

Podobná synonyma

část

Část je často malý díl nebo kousek něčeho většího. Může být fyzická nebo abstraktní, případně jakákoli část informace.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

květní obal

Květní obal je papírový, plastový či textilní sáček, který se používá pro zabalení květin.

ústrojí

Ústrojí je uspořádání, které představuje systém nebo organizační schéma.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.