Facebook

část květní koruny - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu část květní koruny.

Význam: Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

Podobná synonyma

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

část

Část je část celku, část něčeho, co je rozděleno do více částí.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

ústrojí (zažívací)

Ústrojí zažívací je souhrn orgánů trávicí soustavy, které produkují, transportují a tráví potravu.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.