Facebook

část právního předpisu - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu část právního předpisu.

Význam: Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

odstavec

Odstavec je část textu, která je ohraničena prázdným řádkem, jejímž účelem je rozdělit text na části.

oddíl

Oddíl je skupina lidí sdružená k provádění určité činnosti nebo k dosažení společného cíle.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

Podobná synonyma

zrušit (právní poměr)

Zrušit znamená zcela zlikvidovat právní poměr, čímž se zaniká všechny jeho účinky.

norma

Norma je pravidlo, standard, kritérium nebo obecně akceptovaný požadavek.

právní zástupce

Právní zástupce je osoba, která vystupuje jménem jiného člověka, před soudem nebo v jiných právních záležitostech.

předpisy (právní)

Předpisy jsou právní předpisy, které stanovují pravidla, zákony a nařízení pro vládu, občany a organizace.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

právní

Právní: činnosti spojené s právem a jeho uplatňováním, jako jsou právní zákony a zákonné procesy.

odstavec (v Bibli)

Odstavec je část textu, která je oddělena mezerou nebo odřádkováním a začíná vždy novým řádkem.

případ (právní)

Případ je situace, která je předmětem soudního řízení; je to jedna strana proti druhé straně, která se snaží dosáhnout výhod prostřednictvím právních argumentů.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

odsadit (odstavec)

Odsadit znamená oddělit nebo odstranit něco od ostatních.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

oddíl (kulturní)

Skupina lidí sdružující se v určitém prostoru a čase, kteří se společně věnují kulturním aktivitám.

vynechat (odstavec)

Vynechat znamená přeskočit nebo opomenout něco, co by mělo být učiněno.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

právní důvod

Právní důvod je důvod, který poskytuje zákonnou ochranu nebo oprávnění k určité činnosti.