Facebook

Rozpoznat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu rozpoznat.

Význam: Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

zažít

Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

prožít

Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

zakusit

Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozeznat

Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

poznat (pravdu)

Poznat znamená objevit, odhalit, získat informace o čemž se člověk předtím nevěděl nebo si nemyslel. Nejčastěji se užívá ve významu "poznat pravdu".

diagnostikovat

Diagnostikovat znamená provádět diagnózu, určovat příčinu onemocnění a stanovit léčebný plán.

rekognoskovat

Rekognoskovat je slovo označující proces identifikování a popsání vlastností určitého objektu nebo situace.

Podobná synonyma

získat

Získat: získat něco znamená získat, získat nebo dosáhnout toho, po čem toužíte.

získat (přítele)

Získat přítele znamená vytvořit si blízký vztah s osobou, která vám dodá lásku a podporu.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít se něčím zabývat, zahájit určitou činnost nebo proces.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

získat (úsilím)

Získat znamená získat cenné věci pomocí úsilí, síly nebo úspěšného zaměření pozornosti.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

poznat

Získat informace, vědomosti a porozumění o čemkoliv, co se ještě neví.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

styk

Styk je vzájemný kontakt mezi dvěma osobami nebo skupinami osob, při němž se vytváří nebo udržuje vzájemný vztah.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

poznání

Poznání je proces získávání nových informací a pochopení jejich významu.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

získat volnost

Získat volnost znamená poznat svobodu a nezávislost, kterou dává volba dělat, co člověk chce, kdy chce a jak chce.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

dospět k přijatelnému výsledku

Dospět k přijatelnému výsledku znamená dosáhnout uspokojivého výsledku, který splňuje očekávání.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

pohlavní úd

Pohlavní úd je obecné označení pro genitálie mužů a žen, které se používá k reprodukci a sexuálnímu uspokojení.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).